Objednávka vizitiek

Produkt

Termín vyhotovenia
Štandartné rozmery
Vlastný rozmer - ATYP - š x v (mm)
Počet kusov
Vzorkovník papierov »
Papier

Grafický návrh vizitiek poskytujeme bezplatne. Po spracovaní grafického návrhu Vám bude návrh zaslaný na Vami zadaný email. Až po odsúhlasení grafického návrhu budú vyrobené vizitky a doručené spôsobom, ktorý si v tejto objednávke zvolíte. Vlastný návrh, logo ... môžete vložiť nižšie.
Bezpečnostný kód
 Objednávka vizitiek icon refresh Objednávka vizitiek
Verifikácia úspešná

Nahrať vlastný návrh, logo ...:

Pridať súbor »

Odosiela sa ...

Leave a Reply